Νεολιθική Εποχή

Ο σχηματισμός της Κρήτη

Η σχέση ξηράς και θάλασσας στην περιοχή του σημερινού ελλαδικού-αιγιακού χώρου δεν είχε πάντοτε τη μορφή με την οποία τη γνωρίζουμε σήμερα. Η γεωμορφολογία του χώρου μεταβαλλόταν διαρκώς από τις γεωλογικές ανακατατάξεις, που σημειώνονταν στον πλανήτη  εκατομμύρια χρόνια πριν.

Η γεωλογική εξέλιξη της γης ξεκίνησε τουλάχιστον πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Στην πορεία της σημειώθηκαν ενδογενή (π.χ. ορογένεση, ηφαιστειότητα, σεισμοί) και εξωγενή (αποσάθρωση, διάβρωση) φαινόμενα, τα οποία καθόρισαν τη μορφή της επιφάνειάς της. Με βάση τις εναλλαγές της μορφής της, η ιστορία της γης διαιρείται σε διάφορες περιόδους. H εξέλιξη του ζωικού κόσμου, και συνεπώς και του ανθρώπινου είδους, καταλαμβάνει μόνον 600 εκατομμύρια χρόνια μέσα στη μακρόχρονη ιστορία της γης.

neolithikh epoxhΗ καταγωγή των Κρητών

Ερευνώντας τον ανθρωπολογικό τύπο και συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τα δεδομένα της παλαιοανθρωπολογίας, της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της γλωσσολογίας και της εθνογραφίας, ο ανθρωπολόγος Άρης Πουλιανός έδωσε τις απαντήσεις του γύρω από την ανθρωπολογική σύνθεση του λαού της Κρήτης. Τα συμπεράσματά του από την λεπτομερή και εκτεταμένη μελέτη του για την καταγωγή των Κρητών, καταλήγουν ότι οι Κρήτες είναι αυτόχθονες της λεκάνης του Αιγαίου, τουλάχιστον από τη Μεσολιθική εποχή και εδώ. Οι ποικιλίες του τύπου που παρουσιάζονται στη δυτική και ανατολική Κρήτη έχουν τις ρίζες τους στον ίδιο ανθρωπολογικό τύπο του νησιού, στον αιγαιακό. Οι μεταναστεύσεις που έγιναν σε διάφορα χρονικά διαστήματα έφεραν ελαφρές τροποποιήσεις αλλά δεν άλλαξαν τη μορφολογία του αρχικού τύπου. Οι επιδράσεις είναι μεγαλύτερες από την κατεύθυνση βορείως του Αιγαίου ακόμη από την Πρωτομινωική εποχή. Ένας ελαφρά ανοιχτός χρωματισμός που συναντάται μεταξύ των Κρητών, που είναι βασικά μελαχρινοί, μπορεί να συνδεθεί με την άφιξη από την Πίνδο φύλων προφανώς ελληνικών, που γίνονται αισθητά μόλις το 2.000 π.Χ.  Στη Μεσομινωική εποχή η διαδικασία του σχηματισμού του ανθρωπολογικού τύπου που συναντάμε στην Κρήτη έχει ολοκληρωθεί. Οι Κρήτες δεν άλλαξαν σχεδόν καθόλου σε ένα διάστημα που πλησιάζει τα 6.000 χρόνια. Για αυτό και έμμεσα τα ανθρωπολογικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι Μινωίτες μίλαγαν και αυτοί ελληνικά και η δυναστεία των Μινώων ήταν και αυτή αυτόχθονος. Χάρη στη γεωγραφική θέση που κατέχει η Κρήτη στα σταυροδρόμια της Μεσογείου μπόρεσε να παίξει σημαντικότατο ιστορικό ρόλο και οι Κρήτες κατόρθωσαν να κάνουν το νησί τους λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού…

 

neolotikh epoxh3  Καινοζωικός Αιώνας

Ο καινοζωικός είναι ο νεότερος αιώνας της γεωλογικής ιστορίας της γης. Ο καινοζωικός ακολουθεί το μεσοζωικό αιώνα. Η διάρκειά του υπολογίζεται σε 70 εκατ. χρόνια και χωρίζεται σε τρεις περιόδους, που η καθεμιά έχει  τελείως διαφορετική διάρκεια.

Συνέχεια

 

neolithikh epoxi5Πλειστόκαινος περίοδος

Το Πλειστόκαινο ονομάζεται και Διλούβιο ή περίοδος των Παγετώνων (2.000.000-12.000 πριν από σήμερα). Αντιστοιχεί χρονικά στην Παλαιολιθική εποχή, δηλαδή την πρώτη και χρονικά εκτενέστερη περίοδο της εποχής του Λίθου.

 Συνέχεια

 

neolothikh epoxh6Νεολιθική Εποχή

Η πρώτη εγκατάσταση ανθρώπου στην Κρήτη έγινε τη Νεολιθική εποχή. Σύμφωνα με ενδείξεις όμως το νησί κατοικείται από τη Μεσολιθική ή και τη Νεότερη Παλαιολιθική περίοδο. Οι νεολιθικοί χρόνοι στην Κρήτη ξεκινούν από το 6.200 π.Χ. περίπου μέχρι τα μέσα της 3ης π.Χ. χιλιετίας.

Συνέχεια