ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΙΑΝΩΝ

Περιοχή ΚΡΥΟΒΡΥΣΙΑΝΩΝ
Πρoέδρος
Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 66 ΤΚ 114 73 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο
Φάξ 210 – 64.53.373
Email
Ιστοσελίδα