ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ » ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΑ»

Περιοχή ΙΛΙΟΝ
Πρoέδρος ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΑΔΗ
Διεύθυνση ΡΙΜΙΝΙ 22 ΦΙΛΟΘΕΗ Τ.Κ. 15237
Τηλέφωνο 210-6856389
Φάξ 210-6852741
Email
Ιστοσελίδα