ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Περιοχή ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρoέδρος ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΚ 71307
Τηλέφωνο 2810-237640
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα