ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιοχή ΑΡΤΕΜΙΔΑ
Πρoέδρος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ & ΤΡΙΑΙΝΗΣ ΓΩΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ Τ.Κ 190 16
Τηλέφωνο 2294-08.34.12
Φάξ 2294 – 081.888
Email
Ιστοσελίδα