ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΣΤΕΛΑ ΚΟΥΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗ
Διεύθυνση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 74 ΤΚ 106 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210-38.13.602
Φάξ 210 – 38.13.692
Email
Ιστοσελίδα