ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟ – ΛΙΒΑΝΟ – ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 7 (5ο ΟΡΟΦΟ) Τ.K. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 – 52.44.887
Φάξ 211 – 72.52.133
Email
Ιστοσελίδα