ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ «ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ»

Περιοχή ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πρoέδρος ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗΤΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 26(3ο ΟΡΟΦΟ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 31
Τηλέφωνο 210 – 2611.855
Φάξ 210 – 36.89.532
Email drosoulites2003@yahoo.gr
Ιστοσελίδα