ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ ΤΑ ΑΓΡΙΜΙΑ ‘ «

Περιοχή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πρoέδρος ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΓΙΟΥΜΠΑΚΗ
Διεύθυνση ΟΔΥΣΣΕΩΣ 29 ΤΚ 54629 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο 2310 – 265.782 2310-206631
Φάξ 2394 – 072.960
Email
Ιστοσελίδα