ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ »ΙΔΑΙΑ ΓΗ»

Περιοχή Λάρνακος 6-8 ΤΚ 54453 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρoέδρος ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλέφωνο 2316007573 6980353101
Φάξ 2316007573
Email info@idaiagi.gr
Ιστοσελίδα www.idaiagi.gr