ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ »ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ»

Περιοχή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρoέδρος ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΚΟΥΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΚ 57013
Τηλέφωνο 2310-514536
Φάξ 2310-544980 2310-099669
Email
Ιστοσελίδα