ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Περιοχή ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Πρoέδρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 14 Τ.Κ. 321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Τηλέφωνο
Φάξ 2261 – 027.690
Email almoorakis@gmail.com
Ιστοσελίδα