ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Περιοχή ΚΑΡΔIΤΣΑΣ
Πρoέδρος ΕΛΛΗ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
Διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 66 ΤΚ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο 2441-070.949 2441-029430
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα