ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Ο ΜΑΖΑΣ»

Περιοχή ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πρoέδρος ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΜΑΝΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΚΟΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα