ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΜΠΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΤΟΣΙΤΣΑ 15 ΤΚ 106 83 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 – 26.28.630 210-2623616
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα