ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΠΕΙΡΑΙΩΣ 43 ΤΚ 105 43 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210-9938627 210-9351936 210-9322807
Φάξ 210 – 8019058
Email
Ιστοσελίδα