ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΒΙΑΝΝΙΤΩΝ «Ο ΔΙΑΒΑΤΗΣ»

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 21 ΤΚ 105 60 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 – 32.21.311 210-7750754
Φάξ 210 – 32.21.311
Email
Ιστοσελίδα