ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΡΝΙΑΝΩΝ «ΟΙ ΡΙΖΕΣ”

Περιοχή ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Πρoέδρος ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διεύθυνση ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 4 ΤΚ 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλέφωνο 210 – 68.48.620 210-9343492
Φάξ Υπ΄ όψιν κ. Βανταράκη 210 – 68.46.179
Email
Ιστοσελίδα