ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΜΑΤΙΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΓΕΡΑΝΙΟΥ 6 Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210-2317550
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα