ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΓΕΡΑΝΙΟΥ 38 ΤΚ 104 31 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 – 6469234
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα