ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» ΜΟΝΟΦΑΣΤΙΟΥ

Περιοχή ΜΟΝΟΦΑΣΤΙΟΥ
Πρoέδρος ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΚΗ – ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα