ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΒΙΑΝΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ «Η ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΠΟΠΗ ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ
Διεύθυνση ΕΥΜΕΝΟΥΣ 23 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 116 32
Τηλέφωνο 210 – 75.13.969
Φάξ 210 – 75.13.969
Email
Ιστοσελίδα