ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΥΡΝΙΩΤΩΝ

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΡΕΝΑ ΚΑΝΙΤΑΚΗ
Διεύθυνση ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 164Β
Τηλέφωνο 210-6412125
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα