ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΕΛΕΡΙΑΝΩΝ ”Η ΩΛΕΡΟΣ”

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση
Τηλέφωνο 210-6410843
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα