ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΕΛΕΡΙΑΝΩΝ »Η ΩΛΕΡΟΣ»

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ
Διεύθυνση
Τηλέφωνο 210-6410843
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα