ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΞΙΚΩΝ – ΛΙΒΑΔΙΑΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «Ο ΕΤΕΑΡΧΟΣ»

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΝΙΚΟΣ ΡΙΣΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 52-54 ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 – 52.41.653 210-9567373
Φάξ 210 – 52.41.653
Email
Ιστοσελίδα