ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΣΙΠΑΔΙΑΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
Διεύθυνση ΛΑΡΙΣΗΣ 32 ΤΚ 115 24 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210-6924256
Φάξ
Email
Ιστοσελίδα