ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΙΝ/ΤΕΣ ΧΟΥΜΕΡΙΟΥ – ΚΡΑΣΟΥΝΑΣ ΓΑΡ. – ΚΕΡΑΜΩ

Περιοχή ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πρoέδρος ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΡΟΜΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ
Διεύθυνση ΠΕΤΡΑΔΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 740 52
Τηλέφωνο 210-6448618
Φάξ 2834 – 091.242
Email
Ιστοσελίδα