ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΡΙΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΣΠΥΡΟΣ ΦΑΚΙΔΑΡΗΣ
Διεύθυνση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 52-54 ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 – 52.41.653 210-6613447
Φάξ 210 – 52.41.653
Email
Ιστοσελίδα