ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΙΘΑΥΡΗΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ
Διεύθυνση Σοφοκλέους 53Α ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ Τ.Κ.: 105 53
Τηλέφωνο 210-7756692
Φάξ 210 33 14 346
Email info@omospamari.gr
Ιστοσελίδα omospamari.gr