ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΣ»

Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πρoέδρος ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ
Διεύθυνση ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2 ΤΚ 104 38 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 – 52.40.606
Φάξ 213-0143108
Email
Ιστοσελίδα